O stowarzyszeniu KRAJNA

Informacje ogólne

Gospodarstwa agroturystyczne Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski "Krajna" położone są w północnej części województwa wielkopolskiego, na jego obrzeżach. Obejmują powiaty: złotowski i pilski. Większa część tego obszaru znajduje się na terenie historycznej Krajny i leżącym na niej Pojezierzu Krajeńskim, pozostała część w Dolinie Gwdy, na Pojezierzu Szczecineckim, Równinie Wałeckiej oraz Dolinie Noteci.

 


Pokaż Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski "Krajna" na większej mapie

Pojezierze Krajeńskie – przez teren pojezierza przebiega kilka równoleżnikowych – przez teren pojezierza przebiega kilka równoleżnikowych ciągów moreny czołowej, urozmaiconych falistą i pagórkowatą moreną denną. Porastają je bory zwane kujańskimi, wśród których położone jest jezioro Borówno. Jezior w tym mezoregionie jest mniej niż na innych pojezierzach położonych na północ od Noteci. Są to głównie jeziora rynnowe, ukierunkowane południkowo i równoleżnikowo. Przeważa tu krajobraz rolniczy, a lasów poza borami kujańskimi jest niewiele.

Dolina Gwdy – oddziela Pojezierze Krajeńskie od Pojezierza Wałeckiego i Szczecineckiego. Stanowiła ona główny szlak odpływu wód z topniejącego lądolodu. W części północnej jest ona stosunkowo wąska, o wysokich zboczach, w części południowej rozszerza się, tworząc rodzaj kotliny. Znaczną część mezoregionu porastają bory.

Pojezierze Wałeckie – powierzchnia terenu składa się głównie z moreny dennej płaskiej i falistej. Urozmaicają go ciągi moren czołowych oraz liczne rynny polodowcowe. Przeważa krajobraz rolniczy z enklawami lasów.

Pojezierze Szczecineckie – charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą, na którą składa się pagórkowata morena denna z pagórkami moreny czołowej oraz licznymi jeziorami. W powiecie złotowskim znajduje się tylko południowy fragment mezoregionu, obejmujący tereny otaczające Okonek.

Powiaty złotowski i pilski w całości przynależą do dorzecza Noteci. Główną rzeką powiatu złotowskiego jest Gwda, która wraz z dopływami Głomią, Płytnicą, Rurzycą, Piławą, Czarną i Dobrzynką, a także Łobzonką – dopływem Noteci, przepływając przez malownicze leśne tereny, liczne przesmyki i jeziora rynnowe stanowi atrakcyjne wody dla spływów kajakowych.

Jezior i sztucznych zbiorników jest tu około 71 (powyżej 1 ha), zajmujących łączną powierzchnię ok. 2045,22 ha, co stanowi blisko 1,5% powierzchni powiatu. Największymi jeziorami są: Sławianowskie (278 ha), Borówno (220 ha), Zaleskie (149 ha) oraz zbiorniki wodne na Gwdzie: Jastrowski (220 ha), Ptusza (125 ha) oraz zbiornik Podgaje (116 ha). Stwarzają świetne warunki do wędkowania i wypoczynku.

Największym atutem powiatu złotowskiego, obok wód powierzchniowych, są lasy, które zajmują 47,1% jego powierzchni. Lasy obfitują w grzyby, jagody i zwierzynę łowną. W drzewostanach dominują sosny, spotkać można też świerki, rzadziej gatunki liściaste: buki, dęby i brzozy.

O szczególnej wartości przyrodniczej powiatu złotowskiego świadczą licznie występujące tu formy ochrony przyrody: rezerwaty obszary chronionego krajobrazu, sieć Natura 2000, pomniki przyrody i szereg gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. Znajduje się tutaj niemało obszarów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym, które wyróżniają się walorami krajobrazowymi. Na krajnie można obserwować wiosenne i jesienne przeloty ptaków, niebywałą atrakcją są żurawie sejmiki.

Przepiękna przyroda jest prawdziwym bogactwem tej krainy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać wyjątkowe skarby: bajeczne krajobrazy, urokliwe rzeki, rozległe lasy, wspaniałe siedliska przyrodnicze, kwitnące rośliny oraz dziko występujące zwierzęta.

Krajna leży w północnej części Wielkopolski, historycznie sięgając rzeki Gwdy od zachodu i Brdy od wschodu, oferując bogactwo pięknych krajobrazów. Między innymi dzięki temu region oferuje rozmaite możliwości uprawiania turystyki, niemal w każdej formie.

Krajna jest doskonałym miejscem pod uprawianie turystyki rowerowej. Trasy wytyczono w dużej mierze w płaskim terenie, na drogach o niezłej nawierzchni, szczególnie w lasach należących do nadleśnictwa Złotów. Nie brak tu wzgórz, gdzie można z powodzeniem uprawiać kolarstwo górskie, że wymienić tylko Brzuchową Górę i Dębową Górę.

Obok kolarstwa, Krajna jest rajem dla amatorów turystyki wodnej. Liczne rzeki, o różnym stopniu trudności, nierzadko z płytką wodą, dla kajakarzy z dziećmi. Miłośnicy pokonywania rzecznych przeszkód znajdą tu ogromne pole do popisu. Turyści wodni w całej Polsce znają nazwy Noteć, Gwda, Rurzyca, Piława, powoli wchodząc z kajakami na Głomię czy Łobzonkę. Jezioro Zaleskie czy Sławianowskie zachęcają do uprawiania żeglarstwa.

Gospodarstwa agroturystyczne w większości oferują jazdę konno, prawdziwy przebój wakacyjnych wypadów na Krajnę. Nie można zapomnieć o szlakach pieszych czy samochodowych, gdzie z bliska, na wyciągnięcie ręki można rozkoszować się pięknem krajobrazu i przyrody Krajny.

 

« Powrót

Przykładowe gospodarstwo:

"Nad jeziorem" - Lilla i Chrystian Brzezińscy

(kliknij na wybranym zdjęciu, by powiększyć)


© Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Krajna,
projekt i wykonanie: Strony www Złotów, projektowanie stron internetowych Złotów - Firma Komputerowa BAJTEK
tel. 606 986 254
Strona internetowa została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów". Nazwa zadania: "Promocja walorów turystycznych i kulturalnych na obszarze Krajny". W ramach tego zadania została wydana mapa - przewodnik po gospodarstwach agroturystycznych Krajny.